O mnie

Leszek Jaśkowiak
 • Leszek Jaśkowiak

 • Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel

  Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel

  Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel

  Właściciel Właściciel Właściciel

Fotografia
 • Fotografia

 • Używamy najlepszego sprzętu

  do robienia profesjonalnych

  zdjęć!

Filmowanie
 • Filmowanie

 • Używamy najlepszego sprzętu

  do kręcenia profesjonalnych

  filmowych przeżyć!